İKİNCİ BİR KEZ MAĞDUR OLMAYAYIN !!! YÖN HASAR Hava, deniz ve karada meydana gelmiş her türlü kaza sonucu zarara uğrayan taraf adına temsilen işlemleri takip eden uluslar arası bir şirkettir. YANILMAYIN Bir kazada birden fazla hak alacağınız olabilir. VEFAT Bir kazada vefat eden bir kimsenin geride kalanları kendisinin desteğinden yoksun kalır. Geride kalan, destekten yoksunluk tazminatı kapsamına giren kişiler anne, baba, eş, çocuklar ve vefat edenin desteğiyle geçindiğini belgeleyen kişiler olabilir. SAKATLIK Bir kazada sakatlık geçiren bir kimse maluliyet ve bakıcılık tazminat adayıdır. Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastaneden alınacak rapor ile sadece kazaya ilişkin oran miktarınca hak alabilir. DİKKAT Ölüm ve sakatlık tazminat hesabı yapılırken ilgili kurumlardan talep edilmek üzere sunulan evraklar için ciddi bir tecrübe şarttır. Aksi halde dosyanız reddedilebilir veya yüz bin lira ödenmesi gerekirken üç bin liraya düşebilir. Bu andan itibaren durumu düzeltmek için ne kadar haklı olursanız olun atacağınız her adım ilgili kurumu şüphe içerisinde değerlendirmeye sevk edecektir.